Genel Bilgiler
Skip Navigation Links
Ehliyet Forumu
T.C. Kimlik No
Vergi No
Sınav Sonuçları
Sınav Yeriniz
Gerekli Belgeler
Kurs Devreleri
Ders Saatleri
Fiyat Listesi
Faydalı Bilgiler
Online Dersler
Skip Navigation Links
İlk Yardım
Motor Dersi
Trafik ve Çevre
Haberler
EHLİYET SINIFLARI VE ARANAN ŞARTLAR
A2 Sınıfı (Motosiklet)
Yaş Sınırı : 17 (Yaşını doldurup 18 den gün almış olmak)
Kullanabildiği Araçlar : Motosiklet, Motorlu Bisiklet 

B Sınıfı (Otomobil)
Yaş Sınırı : 18 (Yaşını doldurup 19 dan gün almış olmak)
Kullanabildiği Araçlar : Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Traktör

E Sınıfı (Otobüs)
Yaş Sınırı : 22 (Yaşını doldurup 23 den gün almış olmak)
Kullanabildiği Araçlar : Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Kamyon, Otobüs

D Sınıfı (Çekici, Tır)
Yaş Sınırı : 22 (Yaşını doldurup 23 den gün almış olmak)
Kullanabildiği Araçlar : Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Kamyon, Çekici, Tır

H Sınıfı (Engelliler İçin)
Yaş Sınırı : 17 (Yaşını doldurup 18 gün almış olmak)
Kullanabildiği Araçlar : Özel Otomobil (Engellilere Yönelik)

G Sınıfı (İş Makineleri)
Yaş Sınırı : 18 (Yaşını doldurup 19 dan gün almış olmak)
Kullanabildiği Araçlar :İş Makineleri
 
Ehliyet için aranan şartlar


Sürücü adaylarında aranacak şartlar:

Sürücü belgesi alacaklarda şu şartlar aranır;

Yaş Şartı

1-A1, A2 ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların 17,

2-B ve G sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 18,

3-D ve E sınıfı sürücü belgesi alacak olanların 22 yaşını bitirmiş olmaları (Üniversitelerin sürücü eğitimi veren yüksek okullarından mezun olanlarda bu şart aranmaz.)

Öğrenim Şartları

G ve H sınıfı sürücü belgesi alacakların ilkokulu,

A1, A2, B, C, D ve E sınıfı sürücülerin en az ortaokulu veya 8 yıllık temel eğitimi bitirmiş olmaları.

Sağlık Şartları

Sürücü belgesi alacakların, resmi ve özel sağlık kuruluşlarında İç Hastalıkları, Ortopedi, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Psikiyatri uzmanları bulunan Sağlık Kurulunca, yönetmelikte belirtilen esaslara göre "Sürücü Olur" raporu almaları gerekir. Ortopedist bulunmadığı takdirde Genel Cerrahtan, Psikiyatri uzmanı bulunmadığı durumlarda Nörolog veya Psikologdan görüş alınarak Sağlık Kurulu kararını verir. Sağlık Kurulu raporuna bir defaya mahsus olmak üzere itiraz halinde Sağlık Bakanlığı nihai karar için sürücü adayını bir başka Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu'na sevk eder.

Ancak, verilen sağlık raporlarının eksik veya gerçeğe uygun olmamasının tespiti halinde, sorumlular hakkında Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılmakla birlikte, bu tabiplerin daha sonra verecekleri raporlar da geçersiz sayılır.

Eğitim ve Sınav şartı

Sürücü kursuna katılmış ve yapılan sınavları da başararak sertifika almış olmaları

Hükümlü olmama şartları

Türk Ceza Kanunu'nun 403 ve 404 üncü maddeleri ile 572/2-3 maddelerinden ikiden fazla ve 1918 Sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun'un 28 ve 29 uncu maddeleri, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanunun 12 inci Maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,

Önceden verilmiş aynı sınıf ve başka sürücü belgesinin bulunmaması, sürücü belgelerinin süresiz alınmamış olması veya geçici olarak geri alınmış ise sürenin dolmuş bulunması zorunludur.


Diğer Duyuru Başlıkları
MEB Haberler
Mevlana
Hava Durumu
biltekno